VUT en het pensioenPensioen Informatie
Pensioen.metashop.nl

Home | Pensioenen | Verzekeringen | Mobiel | Kado's | Hypotheken | Hosting | Viagra

Pensioen Informatie

Algemene Informatie

Hoogte van mijn pensioen?

Eerder stoppen met werken?

Prepensioen Regeling
Prepensioenopbouw

VUT-Regeling
Overgangsregeling


De VUT-regeling :

Veel bedrijven hebben voor hun werknemers een VUT-regeling. De inhoud van de regeling verschilt per bedrijf of bedrijfstak. VUT-regeling: de werkgever geeft de werknemer het recht om vanaf een bepaalde leeftijd te stoppen met werken met behoud van een vastgesteld percentage van zijn laatste salaris.

De VUT-regeling is niet flexibel. De werknemer kan alleen stoppen op de in de regeling vastgelegde leeftijd en mag daarna geen nieuwe arbeid meer verrichten. De gezamenlijke werknemers van een bedrijf betalen de kosten van de gezamenlijke VUT-uitkeringen.

vut regeling