prepensioenregelingPensioen Informatie
Pensioen.metashop.nl

Home | Pensioenen | Verzekeringen | Mobiel | Kado's | Hypotheken | Hosting | Viagra

Pensioen Informatie

Algemene Informatie

Hoogte van mijn pensioen?

Eerder stoppen met werken?

Prepensioen Regeling
Prepensioenopbouw

VUT-Regeling
Overgangsregeling


De Prepensioenregeling :

Een aantal bedrijven is al overgegaan van de VUT op Prepensioen. De meeste andere bedrijven volgen de komende jaren. De inhoud van de Prepensioenregelingen verschilt per bedrijfstak.
Prepensioenregeling: de werkgever geeft de werknemer het recht om naar keuze tussen de 55 en 65 met Prepensioen te gaan met behoud van een per werknemer te berekenen deel van het salaris. De werknemer met Prepensioen is vrij om een nieuwe baan te nemen. Iedere werknemer bouwt in principe zijn eigen Prepensioen op. (zie overgangsregeling)