pre pensioen opbouw Pensioen Informatie
Pensioen.metashop.nl

Home | Pensioenen | Verzekeringen | Mobiel | Kado's | Hypotheken | Hosting | Viagra

Pensioen Informatie

Algemene Informatie

Hoogte van mijn pensioen?

Eerder stoppen met werken?

Prepensioen Regeling
Prepensioenopbouw

VUT-Regeling
Overgangsregeling


Prepensioenopbouw :

In tegenstelling tot de VUT-regeling wordt bij Prepensioen jaarlijks (meestal met 2%) tot ongeveer 60-jarige leeftijd opgebouwd. Hoe langer iemand uiteindelijk bij zijn werkgever werkt hoe meer hij straks aan Prepensioen krijgt.

Onderstaand vindt u een goed voorbeeld van een Prepensioenregeling met 70% van het salaris op 60 jaar.

Stel u hebt een jaarsalaris van € 30.000,=. Als u met 25 jaar begonnen bent bij uw huidige werkgever en u hebt zich voorgenomen om met 60 jaar te stoppen dan kunt u maximaal 35 jaar (60 jaar minus 25 jaar) opbouwen. In dit geval wordt het Prepensioen dus: 35 jaar x 2% = 70 % over € 30.000,= is € 21.000,= per jaar vanaf 60 tot en met 64 jaar.

Bent u na uw 25ste in dienst getreden bij uw huidige werkgever dan kunt u de 70% norm alleen nog halen als u via een overgangsregeling extra Prepensioenjaren krijgt of als u zelf of uw werkgever nog een extra voorziening treft.

Attentie ! De meeste Prepensioenregelingen hebben een overgangsregeling voor oudere werknemers, waarbij zij extra Prepensioenjaren krijgen.