pensioen overgangsregelingPensioen Informatie
Pensioen.metashop.nl

Home | Pensioenen | Verzekeringen | Mobiel | Kado's | Hypotheken | Hosting | Viagra

Pensioen Informatie

Algemene Informatie

Hoogte van mijn pensioen?

Eerder stoppen met werken?

Prepensioen Regeling
Prepensioenopbouw

VUT-Regeling
Overgangsregeling


Overgangsregeling:

De VUT wordt in korte tijd vervangen door Prepensioen.
Prepensioenregelingen gaan ervan uit dat de werknemer gedurende zijn leven zelf zijn eigen Prepensioen opbouwt. Omdat dat bij de oude VUT-regeling niet het geval was hebben de meeste nieuwe Prepensioenregelingen een overgangsregeling voor werknemers die vanwege hun leeftijd niet meer in staat zijn zelf een volledig Prepensioen op te bouwen. Inhoud overgangsregeling: hoe ouder de werknemer hoe kleiner het verschil tussen de oude VUT en Prepensioen.