De hoogte van mijn pensioenPensioen Informatie
Pensioen.metashop.nl

Home | Pensioenen | Verzekeringen | Mobiel | Kado's | Hypotheken | Hosting | Viagra

Pensioen Informatie

Algemene Informatie

Hoogte van mijn pensioen?

Eerder stoppen met werken?

Prepensioen Regeling
Prepensioenopbouw

VUT-Regeling
Overgangsregeling


Hoogte van mijn Pensioen:

Hoe zit mijn pensioenregeling in elkaar?

Net als zovele Nederlanders, weet u waarschijnlijk niet precies hoeveel pensioen u straks krijgt. Dit berekenen is niet eenvoudig. Elan kan een goede pensioenanalyse voor u maken.

Met de Pensioentest kunt u snel inzicht krijgen in de onderdelen van uw pensioen die verdere aandacht nodig hebben.

Wat is een AOW-gat?

Indien u ná 1950 geboren bent valt u in de onvoldoende toereikende AOW regeling. Heeft u een jongere partner zonder of met een beperkt inkomen dan krijgt u geen extra AOW aanvulling zoals voorheen. U zult het dus tijdelijk moeten doen met een bruto AOW bedrag van ongeveer € 7.500,-. Zodra uw partner 65 wordt, krijgt hij of zij haar eigen AOW van ook ongeveer € 7.500,-. Alleenstaanden krijgen een AOW bedrag van ongeveer € 11.000,-.

Wat is een tweeverdienersgat?

Een alleenverdiener die € 40.000,- verdient, krijgt een veel hoger pensioen dan tweeverdieners die samen € 40.000,- verdienen. Dit verschil loopt soms op tot een bruto bedrag van € 11.000,- per jaar en wordt veroorzaakt door de momenteel gebruikte berekening voor uw pensioen. Deze pensioenberekening is verouderd en stamt nog uit de tijd van de vroegere AOW regeling. Elan kan een goede pensioenanalyse voor u maken.

Wat is een ANW-hiaat?

Indien u komt te overlijden, kan uw partner recht hebben op een uitkering op grond van de Anw (Algemene Nabestaandenwet). Voor uw partner en kinderen is er dan een basis uitkering. Soms ontbreekt het recht op deze uitkering of vervalt de uitkering na enige tijd. Bijvoorbeeld: er is geen recht meer op een Anw-uitkering vanaf het moment dat het jongste kind 18 jaar is geworden. Dit wordt het Anw-hiaat genoemd.

Wat is een Pensioenbreuk?

Bij wisseling van werkgever, wordt de pensioenopbouw bij de oude werkgever stopgezet en bij de nieuwe werkgever voortgezet. Wisseling van werkgever heeft daarom vaak een lager pensioen tot gevolg.

Indien u van werkgever verwisseld bent is het verstandig dat u een pensioenanalyse laat maken.